Chương trình hành động của Nghiệp đoàn sinh viên nhân quyền Việt Nam

Không Có Tiêu Đề138.jpg

Nghiệp đoàn sinh viên nhân quyền Việt Nam là tập hợp những sinh viên người Việt trong nước và hải ngoại có ước mong cải cách học thuật- minh bạch giảng đường- bảo vệ nhân quyề- tái thiết đất nước. Để đạt được điều đó, Nghiệp đoàn có những chương trình hành động sau đây:

1/ Chương trình bảo vệ nhân phẩm nữ sinh  

    Qũy hỗ trợ nữ sinh mang bầu.

2/ Chương trình phổ biến kiến thức nghiệp đoàn  cho sinh viên Việt Nam

3/ Vận động bài trừ hủ tục và mê tín dị đoan

4/ Chương trình cải cách chính sách,  tái thiết đất nước.

5/ Chương trình  an toàn kỹ thuật số

6/ Chương trình bàn tròn chia sẻ kinh nghiệm phóng viên nhân quyền

7/ Chương trình vận động bài trừ bạo lực học đường

8/ Cuộc thi sáng tác truyện ngắn “Thời sinh viên của tôi”

 

Tinh thần của các chương trình này là tự nguyện, phi lợi nhuân, vì một giảng đường Việt Nam trung thực và vì đất nước tiến bộ. Những chương trình này đều đã đi vào hoạt động,  một số chương trình đã cho những kết quả tốt đẹp.

Quyền riêng tư (Privacy) của những chương trình này là  cách công khai ( public); chi tiết  mọi người dùng internet đều có thể theo dõi và giám sát. Đối tượng tham gia dự án là mở, ngoài thành viên , Nghiệp đoàn mời gọi tất cả sinh viên Việt Nam, các nhà báo, các nhà điều tra từ bên ngoài tham gia. Nghiệp đoàn có hỗ trợ một ít chi phí cho những cộng tác viên hoạt động thực địa hoặc đóng góp bài viết, theo quy định trong khung nhuận bút của nhật báo Sinh viên & Nhân quyền (1).

Thành viên Nghiệp đoàn và khác có ý kiến góp ý và nhận xét cho những chương trình này, xin gửi điện thư (2) về cho chúng tôi.

Trân trọng.

Viết bởi Lê Tín– Hình minh họa bởi Cỏ Mùa Thu

(1) Thể lệ gửi bài và cơ chế nhuận bút: https://goo.gl/wwNn5z

(2) Quý vị có thể gửi về một trong 4 địa chỉ email sau đều được:

  • nghiepdoansinhvien@gmail.com ( gặp tổng biên tập Lê Tín)
  • sinhviennhanquyen@gmail.com (gặp tổng thư ký Đào Ngọc Phương)
  • trinhthingockim@gmail.com (gặp thư ký chi hội hải ngoại Ngọc Kim)
  • hoisinhviennhanquyen@gmail.com ( gặp điều phối viên Nguyễn Nam)

 

Advertisements