Thể lệ gửi bài và cơ chế nhuận bút

Kể từ ngày đầu năm mới Âm lịch Mậu Tuất, tức là ngày 16/02/2018 dương lịch, Nhật báo Sinh viên & Nhân quyền của Nghiệp đoàn sinh viên nhân quyền Việt Nam sẽ tăng mức trả nhuận bút cho các tác giả.

Mức chi trả nhuận bút như sau:

+ Đối với các bài điểm tin ngắn: 100 000 VNĐ (5 USD)
+ Đối với các bài luận ngắn: 100 000 VNĐ (5 USD)
+ Đối với các bài viết đề xuất được một chính sách mới: 300 000 VNĐ (15 USD)
+ Đối với các bài viết đề xuất được một phương pháp hành động mới: 300 000 ( 15 USD)

+ Đối với các bài viết đề xuất được một chương trình hành động mới, mở ra được một hướng đi mới cho dân tộc Việt Nam, đồng thời tác giả xắn tay áo vào làm việc, lao động trong chương trình hành động đó: 500 000 VNĐ (25 USD)

Chính sách nhuận bút mới này được áp dụng từ ngày chủ nhật 11/03/2018 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Đề tài bài báo cộng tác: Thành viên của Nghiệp đoàn và các tác giả là khách viết về 4 mục tiêu sau: Cải cách học thuật-  Minh bạch giảng đường- Bảo vệ nhân quyền- Tái thiết đất nước. Khuyến khích những bài viết đề xuất được giải pháp có tính sáng tạo và tính thực hành cao, đề xuất được một giải pháp cụ thể và khả thi. Để hiểu rõ hơn  về tư tưởng báo chí của tòa soạn, mời bạn đọc Quan điểm báo chí có ích và học thuyết truyền thông trách nhiệm xã hội của Tân Tổng biên tập  (1).

Địa chỉ hộp thư nhận bài: Khách gửi bài về 1 trong 4 địa chỉ email sau (xếp theo thứ tự ưu tiên):  nghiepdoansinhvien@gmail.com (gặp tổng biên tập Lê Tín) ,  sinhviennhanquyen@gmail.com (gặp tổng thư ký Đào Ngọc Phương) , trinhthingockim@gmail.com (gặp thư ký hải ngoại Trịnh Thị Ngọc Kim) , hoisinhviennhanquyen@gmail.com  (gặp điều phối viên Nguyễn Nam)

Thư của quý khách sẽ được hồi âm muộn nhất là trong 24h làm việc.

Thời gian chi trả nhuận bút: Vào tháng tiếp theo của tháng mà bài được đăng. Ví dụ, tác giả Phương Thiên gửi bài đến vào ngày 30 tháng 02 năm 2017, bài được đăng trên báo Sinh viên nhân quyền vào ngày 5 tháng 03 năm 20178 thì Hội sẽ gửi nhuận bút vào khoảng ngày 01 tháng 04 năm 2018. Thời gian cộng trừ có thể một vài ngày.

Định dạng bài gửi: Các tác giả viết bài đóng gói vào file docx, doc hoặc odt. Khổ chữ quy định Time News Roman 13. Bài viết không giới hạn dung lượng, nhưng cần cô đọng súc tích, vừa đủ là khoảng 700 chữ. Bên dưới bài viết có ghi số tài khoản, tên chủ khoản và chi nhánh mở khoản ( ngân hàng nào, tỉnh nào, chi nhánh nào) được nhận nhuận bút qua hệ thống ngân hàng nội địa. Ưu tiên các tác giả sử dụng tài khoản Paypal.

Về tác quyền: Bài đăng không được trùng với bất kỳ nơi nào khác trước khi gửi đến. Tác quyền của bài đăng thuộc về Nhật báo Sinh viên & Nhân quyền ( https://sinhviennhanquyen.net) thuộc sở hữu của Nghiệp đoàn sinh viên nhân quyền Việt Nam (Vietnamese Students Union for Human Rights / Syndicat Étudiants Vietnamiens pour Les Droits de L’Homme) .

Chính sách bảo mật:

Trường hợp tác giả muốn sử dụng bút danh để ( giấu tên thật), cần ghi rõ bút danh dưới mỗi bài viết.

Ưu tiên các tác giả nhận nhuận bút bằng Paypal để bảo mật cho hoạt động chuyển khoản của Nghiệp đoàn

Chú thích:

(1) Quan điểm báo chí có ích và học thuyết truyền thông trách nhiệm xã hội của Tân Tổng biên tập: https://goo.gl/t7V6gF

Donate us

Ủng hộ tài chính cho Nghiệp đoàn sinh viên nhân quyền Việt Nam

$20.00

Advertisements